Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter

Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter
Antal sidor:
146
Upplaga:
2
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789144091624
Utgivningsdatum:
2013-06-27

Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt. Sedan 1970-talet har den svenska förskolan varit en del av samhällets politiska intentioner och en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I dagens styrdokument beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats som ska stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjlighet att känna del aktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Med utgångspunkt i en studie gjord på en förskola och med exempel från vardagliga situationer i förskolan behandlas områden som: förskolans uppdrag det mångkulturella samhället etnicitet och identitet interkulturell pedagogik. Det här en reviderad upplaga av Den mångkulturella förskolan: Mot sägelser och möjligheter. Innehållet i boken har uppdaterats med aktuell forskning och med de förändringar som skett i läroplanen sedan den första upplagan publicerades. Författaren har också haft som avsikt att på ett tydligt sätt lyfta fram hur man i förskolan kan arbeta på ett sätt som är socialt inkluderande och främjar ett mångfaldsperspektiv. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass och skola.

Boken är också lämplig som fördjupning och fortbildning för socionomer och andra yrkesgrupper vars arbete vänder sig till barn och ungdomar. Andra upplagan

Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar. Sonia Sherefay erbjuder lärarhandledning för frågor kring missuppfattningar i skolan och föräldrars och elevers ansvar.