Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 LÄS Läsförståelse

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 LÄS Läsförståelse
Antal sidor:
59
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789127446816
Utgivningsdatum:
2016-06-02

Fördel Läs består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna och berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänskap. Samtliga texter finns inlästa. Inloggningskod för ljudfilerna hittar du på bokens förstasida. Boken kan användas som ett komplement till Fördel 1 och 2 men fungerar också att arbeta med fristående. För att klara av att arbeta med texterna i Fördel Läs bör eleven ha kommit en bit i sin språkutveckling.

Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade. Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade. Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade.

Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade. Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade. Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning.