Wings 8 Red Workbook

Wings 8 Red Workbook
Antal sidor:
176
Upplaga:
1
ISBN:
9789127414556
Utgivningsdatum:
2009-05-06

Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, Final Assignments, där eleven får visa vad den har lärt sig under arbetet med temat.

Eleverna får tillgång till inspelningarna av bokens texter samt hörövningarna via en kod i böckerna. De får även tillgång till dessa ljudfiler på nok.se/extramaterial. Workbook I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas eleverna till att söka och kritiskt granska information på nätet. I de interaktiva webbövningarna kan de träna på ordförråd, fraser samt grammatik och få omedelbar feedback. Lärarhandledning I lärarhandledningarna hittar du bland annat metodiska tips, arbetsblad, prov och facit. Lärarhandledningen är webbaserad och licensen gäller för en lärare i 12 månader. Du får även tillgång till ljudfilerna under nok.se/extramaterial. Planera temat tillsammans med dina elever med hjälp av Planning sheet. Digitalt I digitalböckerna får eleverna tillgång till de inspelade texterna, hörövningarna och webbövningarna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt. Wings är omarbetad och innehåller följande nyheter: * Fler teman med nya texter * Tydligt markerade texttyper * Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook * Fokus på förmågor och färdigheter * Examinationsuppgifter (Final Assignments) * Ljudfiler och interaktiva övningar på webben Teman Wings 7 Music Looks At Home Food Sports Life in Britain Teman Wings 8 The Media Health The Environment Animals The USA Teman Wings 9 Love Crime and Punishment Life and Death English around the World

Unterrichtswerk für Realschulen. Sportsman's Guide has your Red Wing Shoes Men's 8' Waterproof Steel Toe Work Boots, Boa Closure available at a great price in our Work Boots collection Red Wing Shoes » Schuhe mit Absatz Stiefel Halbschuhe Leder Made in USA. Red Wing 411 Men’s 8″ Boot. patreon. Great International Shipping Rates. red wing men's 8' work boot (rw 4413-bison taos lthr) electrical hazard, aluminum toe, waterproof, 400g thinsulate (9h, 4413-bison taos lthr) Hey suche lösungen für das workbook red line new 4 . Gebr. Finns i lager.