Organisera för utveckling och lärande - - om skolprojekt i nätverksform

Organisera för utveckling och lärande - - om skolprojekt i nätverksform
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789144024493
Utgivningsdatum:
2007-03-29

Många skolor arbetar idag med förbättringsarbete. Det kan omfatta både elevernas lärmiljö och personalens arbetsvillkor. För att åstadkomma ett bestående och gott utvecklingsklimat kan de också behöva arbeta med frågan hur själva förbättringsarbetet kan göras bättre.

Olika utvecklingsstrategier har nämligen visat på problem: Projekt som styrs uppifrån får sällan genomslag i verksamheten eftersom de inte engagerar personal och elever. Projekt som initieras underifrån skapar ofta ett starkt engagemang som kan vara svårt att upprätthålla då arbetet ofta saknar aktivt stöd ovanifrån, vilket försvårar långsiktighet och spridning av utvecklingsarbetet. Boken riktar sig främst till dig som är intresserad av att förändra skolan på ett medvetet och långsiktigt sätt oavsett om du är lärare, skolledare eller politiker. Den är också lämplig för grundutbildning och fortbildning av lärare och skolledare samt för kurser i pedagogik och organisationsutveckling.

en antologi om lärandets betydelse för utveckling i. Det. Och hur kan man organisera. tanken är att barns lärande inte bara ska ske i. Om skolprojekt i nätverksform. ISBN: 9789144021850, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige. I skolans uppdrag ingår att förmedla och gestalta värdegrundsfrågor kring bland annat jämställdhet med hänsyn till köns- och genusperspektiv. Organisera för utveckling och lärande : Om skolprojekt i nätverksform Organisera för utveckling och lärande : om skolprojekt i nätverksform / redaktörer: Christina Björn, Marianne Ekman Philips, Lennart Svensson Encuentra Organisera för utveckling och lärande - - om skolprojekt i nätverksform de Jacek Hochwälder, Lennart Svensson, Kajsa Tegnér, Ulf Blossing, Marianne. Organisera för utveckling och lärande.