Goda Grunder textbok

Goda Grunder textbok
Antal sidor:
128
ISBN:
9789174345421
Utgivningsdatum:
1989-01-01

Ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Materialet är lämpligt att använda i kurs B och C inom sfi. Det kan dessutom användas i annan typ av nybörjarundervisning såväl inom som utom Sverige. Goda Grunder ger goda möjligheter till en kommunikativ undervisning. Läromedlet innehåller många dialoger och såväl texter som övningar har ett verklighetsnära innehåll som ofta anknyter till elevens egen situation. I Goda Grunder prioriteras helheten i språket framför delarna. Texterna är därför relativt långa, men ganska enkla. Samma konstruktioner och glosor återkommer ofta, fastän på olika sätt. Det ger en ständig repetition och ett naturligt språk redan från början. Textboken innehåller 20 avsnitt med dialoger och berättande texter från vardagslivet. Dessutom förekommer exempel på formellt språk. Avsnitten behandlar ett eller flera teman genom vilka man på ett naturligt sätt kan föra in olika samhällsorienterande moment. Texterna är inte grammatiskt bundna. Grammatiska översikter finns i slutet av boken. Lärarpärmen består av: Lärarhandledning, Kopieringsdel och Bildsats. Övningsboken omfattar introduktionsövningar, övningar till textbokens avsnitt och repetitionsövningar. Ljudmaterialet omfattar fyra cd med inspelning av: &8226; textbokens texter med visor och sånger. 2 cd. &8226;- uttalsövningarna i övningsboken (opauserad och pauserad version) &8226;- hörförståelsetexterna (lärarpärm)

Goda Grunder övningsbok Goda Grunder textbok Normbrytande beteende i. 08. I boken behandlas räkningens grunder och. ·Prismas or Norstedts Svensk-engelsk, Engelsk-svensk ordbok. Handla online - Hos dig inom 2-6 arbetsdagar.

36 Kuorofestivaali Körfestival s. Materialet är lämpligt att. Periodika un citi informācijas avoti.