Viewpoints 1, Elevbok

Viewpoints 1, Elevbok
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789140671608
Utgivningsdatum:
2011-02-16

Viewpoints är en basserie i engelska för steg 5, 6 och 7. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb, lärar-cd och digitalt läromedel. Viewpoints 1 är avsett för den första årskursen, Engelska steg 5, i de högskoleförberedande programmen. I läromedlet ingår elevbok, elevwebb, lärarwebb och lärar-cd. Viewpoints 1 Elevbok består av engagerande, varierade och moderna texter av populära författare som Nick Hornby och Charlaine Harris. De lättsamma berättelserna och gripande skildringarna täcker fem ämnesområden och låter eleverna identifiera sig med ungdomar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Riklig glossering och omväxlande övningar kring varje text ger eleverna goda möjligheter att träna ordförråd och grammatik. Tankeväckande diskussionsfrågor och ändamålsenliga skrivuppgifter utmanar dem att använda målspråket för att uttrycka sig tydligt och utförligt. Viewpoints passar dig som: söker ett material med fängslande texter söker ett flexibelt läromedel som fungerar för alla elever, oavsett kunskapsnivå vill ha en tydlig struktur och ge eleverna redskapen som krävs för att klara nationella prov vill komplettera undervisningen med matnyttiga lärar- och elevwebbar Författare till Viewpoints är Linda Gustafsson och Uno Wivast, sedan många år tillbaka verksamma som engelsklärare i Malmö.

Prova Gleerups digitala läromedel utan.

Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande.

Prova Gleerups digitala läromedel utan.