Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56
Antal sidor:
139
Kategori:
ISBN:
9789138247037
Utgivningsdatum:
2017-11-24
Förlag:

Förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna Ds är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Förslagen innebär att läkarexamen direkt ska leda till läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring dessförinnan.

Denna Ds har utarbetats inom Socialdepartementet och baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) Förvaltningens förslag. Bastjänstgöring för läkare. Remissvar avseende Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts Svenska Läkaresällskapet stödjer förslaget 'Bastjänstgöring för läkare', som föreslår att läkares nuvarande AT ersätts med en ettårig bastjänstgöring. Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Hennes handikapp blev drivkraften för den unge humanisten att utbilda sig till läkare. Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) Förvaltningens förslag. se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Forskningsstöd och utbildning för ST-läkare;.