Evidensbaserad elevhälsa

Evidensbaserad elevhälsa
Antal sidor:
488
Upplaga:
2
ISBN:
9789144117959
Utgivningsdatum:
2017-11-02

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan som når alla elever och leds av välutbildad personal. De goda förutsättningarna till trots visar internationella jämförelser att svenska elever inte bara upplever sig må sämre än unga i jämförbara länder utan även presterar sämre i de kunskapsprov som ingår i de internationella PISA-undersökningarna. Detta är en utveckling som både kan och måste vändas! I detta arbete har elevhälsan en central roll men för att lyckas krävs både ett samarbete mellan alla yrkesgrupper och att problemen löses med vetenskapligt granskade metoder. Samarbete och vetenskaplig granskning innebär i denna bok att alla elevhälsans professioner medverkar tillsammans med en rad internationellt ansedda experter och forskare inom området ungas lärande och hälsa. De 32 kapitlen sammanfattar både elevhälsans lagstadgade medicinska insatser och hur elevhälsans personal på bästa sätt kan hantera de ofta komplexa svårigheter som många elever i dag ställs inför i skolan. Boken riktar sig till rektorer, pedagoger, skolpsykologer, skolkuratorer och givetvis skolläkare och skolsköterskor. Ett framgångsrikt elevhälsoarbete förutsätter kunskap om varandras kunnande och arbetssätt och ett tvärprofessionellt samarbete.

Digitala läromedel och kurslitteratur. Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp CPP är en evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0-6 år. Skickas inom 1‑3 vardagar. – 2014, 447 s. skola specialpedagogik utbildning speciallärare elevhälsa funktionsnedsättningar. En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. DLD, EBP, elevhälsa, evidens, forskning, intervention. ) Gör en bra affär på Evidensbaserad elevhälsa (Häftad, 2014) Lägst pris just nu 457 kr bland 1 st butiker.