Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016
Antal sidor:
80
ISBN:
9789187335877
Utgivningsdatum:
2017-12-04
Förlag:

Beskriver det brottsförebyggande arbetets framväxt och utveckling i Sverige sedan 1993, startåret för närpolisreformen, som 1996 följdes av det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar.

Ett urval milstolpar presenteras här strukturerat i fem tidsperioder, då det brottsförebyggande arbetet kan sägas ha genomgått olika utvecklingsfaser: start, etablering, utvidgning, fördjupning och förberedelser inför kommande förändringar. Tanken är att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag. Boken riktar sig i första hand till brottsförebyggande strateger, samordnare och specialister samt beslutsfattare i brottsförebyggande frågor. Ambitionen är att ge var och en, beroende på position, en förståelse för det brottsförebyggande arbetet.

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 Brottsförebyggande rådet/Br. Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete milstolpar och exempel 1993-2016 Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 Brottsförebyggande Rådet, Brå Häftad. Fritzes, Kriminologi. Se flere. Böcker och blad Avesta eller Norstedts Juridik AB Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 Bokförlaget Nya … BRÅ Rapport Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete — Milstolpar och exempel 1993–2016. Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 Brottsförebyggande rådet/Br.

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 (Heftet) av forfatter Brottsförebyggande rådet/Brå,. Häftad, 2017. Beskriver det brottsförebyggande arbetets framväxt och. Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete : milstolpar och exempel 1993-2016 Brottsförebyggande rådet/Br. Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete Milstolpar och exempel 1993–2016 Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete.