Med publiken i blickfånget

Med publiken i blickfånget
Författare:
ISBN:
9789163730085
Utgivningsdatum:
2013-04-09

Publikundersökningar har under 2000-talet kommit att bli ett nästintill oumbärlig verktyg i många tidningars redaktionella utvecklingsarbete. Med undersökningsresultat som grund, anpassas mediernas innehåll successivt efter publikens behov och efterfrågan. Men hur har intresset för publikundersökningar sett ut tidigare i mediehistorien? Och i vilken utsträckning har publikstudier legat till grund för förändringar av det redaktionella innehållet? Med publiken i blickfånget studerar morgontidningars arbete med publikundersökningar och publikanpassning under perioden 1930-1980-talet. Genom innehållsanalyser och arkivstudier beskrivs hur redaktionernas fokus på dessa frågor successivt har vuxit fram och etablerats som norm i branschen.

I syfte att förstå varför intresset blommade upp vid specifika tidpunkter, görs kopplingar till såväl samhällskontext som branschkultur.

”Live In Space” inleds med det oundvikliga – gravitationen vinner till sist över kosmos och universum går under. På det tunga, ödesmättade öppningsspåret ”End Of The Universe” anas influenser från bland andra Black Sabbath. ”Live In Space” inleds med det oundvikliga – gravitationen vinner till sist över kosmos och universum går under.

”Live In Space” inleds med det oundvikliga – gravitationen vinner till sist över kosmos och universum går under. Om man med jämställdhet menar att lika lön ska gälla för båda könen, så har det budskapet aldrig lyckats göra avtryck i fotbollsvärlden. Om man med jämställdhet menar att lika lön ska gälla för båda könen, så har det budskapet aldrig lyckats göra avtryck i fotbollsvärlden. Om man med jämställdhet menar att lika lön ska gälla för båda könen, så har det budskapet aldrig lyckats göra avtryck i fotbollsvärlden. På det tunga, ödesmättade öppningsspåret ”End Of The Universe” anas influenser från bland andra Black Sabbath.