Tummen upp! Matte kartläggning åk 4

Tummen upp! Matte kartläggning åk 4
Antal sidor:
32
Upplaga:
1
ISBN:
9789147110636
Utgivningsdatum:
2014-04-11
Förlag:

Räkna med stöd Tummen upp! Kartläggning visar hur väl eleverna klarar kunskapskraven i ämnet, t.ex. efter ett avslutat område i undervisningen. I seriens häften finns uppgifter för att bedöma varje kunskapskrav i läroplanen. Du bedömer eleven individuellt och resultatet blir ett bra stöd till IUP, omdömen eller betyg. I häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av hur både eleven och läraren anser att kunskapskraven i Lgr 11 är uppnådda. Läs mer Uppgifterna i Tummen upp! Matte kartläggning åk 6 visar vilken kunskapsnivå eleven ligger på förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Uppgifterna kan därför med fördel användas inför de nationella proven. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Längst bak i häftet finns dessutom en matris där både eleven och läraren reflekterar över elevens kunskaper för att få en samlad översikt av kunskapskraven i Lgr 11. Om författarna Marie Delshammar är grundskollärare i Ma/No och har arbetat som lärare i 15 år. Marie är också implementeringsansvarig på sin skola.

Tillsammans med Cecilia Palm och Catarina Hansson har Marie skrivit basläromedlet Piratmatte. Pia Eriksson är universitetsadjunkt i didaktik med inriktning matematik. Hon är Ma/NO-lärare åk 1-6 med 20 års erfarenhet från grundskolan.

Färdig att skriva ut och plasta in. engelska kartlÄggning Åk 5 LÅT INTE DINA ELEVER VÄNTA, TESTA UNIS NU. Man kan använda whiteboardpenna för att träna 'hopp' vid addition och subtraktion. tummen upp. tummen upp. engelska kartlÄggning Åk 5 LÅT INTE DINA ELEVER VÄNTA, TESTA UNIS NU. tummen upp. Liber har köpt det digitala sfi-läromedlet Unis, och vi håller just på att göra det ännu bättre. Liber har köpt det digitala sfi-läromedlet Unis, och vi håller just på att göra det ännu bättre.