R2000 Redovisning 1 Faktabok

R2000 Redovisning 1 Faktabok
Antal sidor:
180
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789147110278
Utgivningsdatum:
2013-09-19
Förlag:

Läromedlet för den som behöver praktiskt lära sig hur ekonomisk redovisning med budgetering, kontering och bokslut m.m. går till i ett företag. Faktaboken ger grunderna, Övningsboken ger träningen. Utförliga lösningar finns i Kommentarer och lösningar. Till materialet finns också en nedladdningsbar lärarhandledning. Läs mer Utmärkande drag - Ett nytt flexibelt alternativ för kursen redovisning 1 - Klart och koncist faktastoff - Många uppgifter i stigande svårighetsgrad - Innehåller aktuella företagsreportage och mindre praktikfall - Interaktiva övningar på webben - Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram R2000 Redovisning 1 är framtagen i första hand för gymnasiekursen redovisning 1. Läromedlet tar upp följande: - Olika typer av företag och företagsformer samt hur man registrerar företag, firmanamn etc. - Grundläggande lagar, såsom Bokföringslagen och Årsredovisningslagen samt andra bestämmelser som styr företagens verksamhet inklusive hur man betalar skatter och avgifter - Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning och revision - Budgeteringens syfte, innehåll och utformning, inklusive kostnads- och intäktsanalys - Bokföringens grunder inklusive olika bokföringsrutiner och kontering - Bokslut, periodisering, bokslutsanalys och revision - Ekonomiska rapporter och blanketter, årsredovisning, uppföljning och ekonomiska nyckeltal - Datoriserad redovisning och datasäkerhet R2000 Redovisning 1 består av en Faktabok med lättfattlig och informativ text, kryddad med många klargörande exempel, intresseväckande företagsreportage och yrkesporträtt. I Övningsboken finns olika sorters tillämpningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Den probleminriktade pedagogiken finns i form av praktikfall som sätter ekonomisk redovisning i sitt sammanhang. På webben under adress http://b2b.

liber.se finns interaktiva och självrättande övningar. Utförliga lösningar till Övningsbokens uppgifter finns i R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar. För läraren/handledaren finns en nedladdningsbar Lärarhandledning med bland annat planeringsförslag, metodiska tips, pedagogiska genomgångar av läromedlets olika delar, Power Point-presentationer och förslag på prov-/extrauppgifter. Materialet täcker väl momenten i kursen redovisning 1 i gymnasiet och komvux, liksom kurser inom övrig vuxenutbildning, inklusive Yrkeshögskolan. Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Om författarna Jan-Olof Andersson och Cege Ekström har båda mångårig erfarenhet som lärare i ekonomiska ämnen och av att driva egen konsultverksamhet. De har också skrivit ett flertal böcker i ekonomiska och juridiska ämnen.

Inledning Användningsområden R2000 Redovisning 1 är avsedd för kursen Redovisning 1. Betala skatter och avgifter Moms, R2000 Redovisning 1 Övningsbok - Läromedlet för den som behöver praktiskt lära sig hur ekonomisk redovisning med budgetering kontering och bokslut m. LIBRIS titelinformation: R2000 Redovisning. Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. R2000 : redovisning & beskattning : BAS 2000 : faktabok. R2000 Redovisning 2 Faktabok 6uppl. m. R2000 Redovisning 1 Faktabok. Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok, Bo Egervall m. Faktaboken ger grunderna, Övningsboken ger träningen.