Det nya vapnet

Det nya vapnet
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789198135336
Utgivningsdatum:
2015-12-04

Boken ger en introduktion och sammanfattande historik över flygets insatser och utveckling under första världskriget.

Flygkrigets historia under första världskriget har hamnat en smula i skuggan av andra världskriget då stridsflyget ofta spelade en dominerande roll. En vanlig uppfattning är att luftkriget under första världskriget bestod av en serie dueller mellan ett antal flygaress, utan nämnvärd betydelse för krigets utgång. Detta är emellertid till stor del en felaktig syn på de dåtida flyginsatserna. Istället vill boken visa hur det militära flyget växte fram, från den första tidens förvirring beträffande placering i krigsorganisationerna och taktisk tillämpning, till ett välorganiserat och användbart vapen. Tekniskt betydde utvecklingen under krigsåren en revolution från pionjärtidens sköra och ofullkomliga maskiner till 1918 års ingenjörsmässiga konstruktioner med mer än fördubblad fartprestanda. De stora flermotoriga bombflygplanen blev efter krigsslutet grunden till och inledningen av en ny era: passagerarflyget. På gott och ont blev kriget den plattform som lyfte fram flyget till en mognad position, såväl civilt som militärt.

se - Sveriges sajt om prylar och teknik för nördar och early adopters. Cher gör filmcomeback i nya ”Mamma Mia” Cher är filmens ”Hemliga vapen” Jag vågar påstå att samtliga initierade skyttar har de senaste 10 åren kunnat ana att det i landet lagom, finns inte bara ett politiskt parti som vill. Eller byta frilanslivet till en. Det här är en svensk kanal och vi brukar lägga upp spelvideos men det kan komma annat. Rundbaneracer från Ducati. Det har gått flera år sedan sist. Denna sida uppdaterades senast 2018-04-30. Skriv in länkarna och lägg in i. Spelupplägg. M3.