Medveten matte Bråk 7-9

Medveten matte Bråk 7-9
Antal sidor:
56
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789186611552
Utgivningsdatum:
2015-01-13

Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De tio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 1 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i grupp 4.Självbedömning 5.

Problemlösning 2 6.Förtest och dokumentation 7.Framåtsyftande planering 8.Individuell träning 9.

Diagnos 10.Slutbedömning

Och då är det främst den psykologiska aspekten i det som intresserar mig. Och då är det främst den psykologiska aspekten i det som intresserar mig. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare. Och då är det främst den psykologiska aspekten i det som intresserar mig. Och då är det främst den psykologiska aspekten i det som intresserar mig. Och då är det främst den psykologiska aspekten i det som intresserar mig. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare.