Rättsfall i straffrätt

Rättsfall i straffrätt
Antal sidor:
328
Upplaga:
3
Författare:
ISBN:
9789139206330
Utgivningsdatum:
2012-03-15

Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som underlag för undervisningen. Av det skälet ingår inte bara vägledande avgöranden från Högsta domstolen utan även fall som stannat i hovrätten. I denna tredje upplaga ingår flera uppmärksammade fall från senare tid, däribland Straffansvar vid rus och Mefedronmålet.

Tvist om avtal, skadestånd, fordran, fastighet, bostadsrätt, arv, testamente eller vårdnad. Han har lyckats kämpa sig. All tillämpning skall ske i skenet av denna. Tonårsflicka kan ha mumlat ett ja i sömnen - hovrätten river upp våldtäktsdom 'Varje steg underlättar för regeringen att inskränka våra fri- och rättigheter.

Välkommen till lagen. Här hittar du alla gällande svenska lagar. *Omyndigförklara * Vad krävs egentligen för att få någon omyndigförklarad. Avancerad sökning. Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.