Internationell skatterätt

Internationell skatterätt
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789144119472
Utgivningsdatum:
2016-12-14

Denna bok behandlar den internationella inkomstskatterätten i ett svenskt perspektiv. Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna,CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning. I den andra delen, skatteavtalsrätten, avhandlas bl.a. folkrättens huvuddrag, införlivning av skatteavtal samt tillämpning och tolkning av skatteavtal.

I den tredje, EU-skatterätten, behandlas bl.a. förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt, principen om tilldelade befogenheter, regleringen av direkta skatter i Lissabonfördraget, EU-domstolens praxis och den delen avslutas med författarens synpunkter på den rådande harmoniseringsordningen. Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma. Femte upplagan

I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhetsrätt. Hjälp med skattefrågor. Skattejurist i Stockholm, Uppsala och Gävle. Hjälp med skattefrågor. Lindskog Malmström Advokatbyrå KB P. O. Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen Företagets principer, ambitioner och syfte. Advokater i Spanien ~ Wallin & Partners | Advokater för svensk och spansk rätt Föreläsare Christina Wainikka Designrätt – de överlappande skydden Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt Advokat Stockholm granskar, betygsätter och kommenterar advokater och advokatbyråer Stockholm. Genom våra kontakter i.