Kunskap i socialt arbete : Om villkor, processer och användning

Kunskap i socialt arbete : Om villkor, processer och användning
Antal sidor:
276
Upplaga:
2
ISBN:
9789127134065
Utgivningsdatum:
2013-05-27

Under 2000-talet har det skett en markant förändrning i synen på socialt arbete. Det är idag en självklarthet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är egentligen tillförlitlig och relevant kunskap inom detta fält? Och hur ska man förhålla sig till kunskapsbegreppet? I denna uppdaterade och omarbetade utgåva får läsaren reflektera över olika typer av kunskap, den akademiska, den som produceras i det direkta klientarbetet och den som skapas i forskningsmiljöer ute på verksamhetsfältet. Författarna diskuterar och analyserar kunskapsteorier och kunskapsbildning samt belyser frågan om hur man kan tillämpa kunskap i det dagliga arbetet. Sammantaget ger antologin perspektiv till debatten om evidens inom socialt arbete. Boken riktar sig främst till studerande vid socionomprogram, masterutbildningar och fristående kurser i socialt arbete, men även till yrkesverksamma inom socialtjänst, social omsorg och hälso- och sjukvård.

Rikshushållaren. Psykologin är ett väldigt brett ämne som gränsar till en mängd olika områden - biologi, medicin, sociologi. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Psykologin är ett väldigt brett ämne som gränsar till en mängd olika områden - biologi, medicin, sociologi. Sammanfattning. Här i Borås stad kan jag vittna om hur lokal pedagogikguruer, lokal politiker samt SKL har stött BFL (bedömning. Projekttitel (sv) , SEI : Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2014 basfinansiering och samfina. Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla och inte bara några få. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Vi presenterar vårt hållbarhetsarbete enligt de svenska miljömålen och Global Reporting.