På svenska! Grammatik

På svenska! Grammatik
Antal sidor:
78
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789174347043
Utgivningsdatum:
2017-04-07

På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fristående grammatik för alla som studerar svenska som främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk.

Den passar till nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Förklaringarna är skrivna på enkel svenska. Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, kommatering, förkortningar och uttal samt innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt blandar ihop. Vanliga språkfrågor är samlade under den återkommande rubriken Tips!. Sist i På svenska! Grammatik finns även en samling med användbara ord och uttryck som den studerande själv kan arbeta vidare med på olika sätt, bland annat i relation till sitt eget modersmål.

Digitala spåret - svenska för invandrare. Digitala spåret - svenska för invandrare. Välkommen till Varför säger man så. De bästa resurserna på digitalasparet. Här har vi listat några svenska uttryck med deras engelska motsvarighet i. Programmet Svenska Verb är utvecklat för att hjälpa dig lära in olika verbformer i svenska språket. Grammatik. Det är nära släkt med bretonska och korniska och på längre håll även. De studerande kan själva träna.