Produktionsutveckling : Utveckling och drift av produktionssystem

Produktionsutveckling : Utveckling och drift av produktionssystem
Antal sidor:
485
Upplaga:
1
ISBN:
9789144033600
Utgivningsdatum:
2005-02-01

Boken ger ett helhetsperspektiv på utveckling och förändring av industriella produktionssystem. Arbetssätt och metoder för en effektiv utvecklingsprocess lyfts fram. Produktionsutveckling behandlar dessutom olika typer av produktionssystem, produktstrategier och design- och analysverktyg för utformning, utvärdering och uppföljning. Konkreta exempel från svensk tillverkningsindustri illustrerar bokens innehåll. Boken vänder sig till studenter och lärare vid universitet och högskolor samt andra yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med produktionsfrågor i tillverkningsindustrin.

Forskningsinriktningen innovation och produktrealiserings (IPR) fokus ligger på framtida utveckling och förnyelse inom organisationer. Våra forskare jobbar bland. För att nå vår vision att vara ledande i lärande och utveckling av.

Sättet du väljer att tillverka och den utrustning du behöver är grunden för vad som kallas ditt produktionssystem. Sättet du väljer att tillverka och den utrustning du behöver är grunden för vad som kallas ditt produktionssystem. Sättet du väljer att tillverka och den utrustning du behöver är grunden för vad som kallas ditt produktionssystem. Mats jobbar med utveckling av processer och affärsmodeller samt projektledning och genomförandestöd. Sättet du väljer att tillverka och den utrustning du behöver är grunden för vad som kallas ditt produktionssystem. Vi söker utbildare i fordonsteknik (tunga fordon) 06 Mar | Göteborgs Tekniska College.