Boken om NO 1-3 Grundbok

Boken om NO 1-3 Grundbok
Antal sidor:
120
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789147109968
Utgivningsdatum:
2013-06-04
Förlag:

Boken om NO 1-3 är skriven med samma lätthet och med vardagsnära texter och experiment som är ett signum för Hasse Persson. En grundbok i NO som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3, Lgr11. I webbappen kan eleverna se förklarande filmade och träna på begreppen i boken på svenska och arabiska. Läs mer Pedagogiska tankar Boken om NO 1-3 är barnens första grundbok i kemi, fysik och biologi. Varje enskilt ämne genomsyras av enkla förklaringsmodeller och tydliga illustrationer. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen.

Boken om NO 1-3 innehåller alla de delar som Hans Persson menar är väsentliga för en framgångsrik NO-undervisning: - Vardagsnära språk, som eleverna känner igen, utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen; t.ex. molekyl, friktion, tyngdkraft, blodomlopp och fotosyntes.

- Naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter.

- Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och tidigt bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt. Komponenter GRUNDBOKEN: I grundboken har hänsyn tagits till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. ARBETSBÖCKER: I de två arbetsböckerna till grundboken får eleverna möjlighet att repetera, befästa och fördjupa sina kunskaper i NO.

De får arbeta med uppgifter för att utveckla sin förmåga att: - förstå begrepp, modeller och teorier - genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa - förstå och analysera samband och sammanhang i naturen - använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi, fysik och kemi. LÄRARBOKEN: Lärarboken ger många konkreta tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med Boken om NO 1-3. Här finns också gott om extra fakta och förslag på enkla experiment. Utkommer 2014. Se även Försök med NO 1-3, som är en samling kopieringsunderlag med experiment inom samma arbetsområden som Boken om NO 1-3.

WEBBAPP: I webbappen finns förklarande filmer och här får eleverna också repetera begreppen från boken på svenska och arabiska. Webbappen är kostnadsfri och tillgänglig från dator, surfplatta och smartmobil. Upplägg I grundboken får eleverna läsa om allt det som är beskrivet i kursplanen för NO åk 3, Lgr11. Det handlar om allt ifrån pyttesmå molekyler till vårt oändligt stora universum. Inom varje ämnesområde finns praktiska experiment och nedslag från naturvetenskapens historia. Innehåll - Tankar om stjärnor och planeter - Olika material - Året runt i naturen - Att utforska utomhus - Gör som forskarna - testa! - Vatten - Ämnen i olika former - Blandningar och lösningar - Luft - Växter och djur - Människokroppen - El och magnetism - Kraft och rörelse - Rymden - Förklaringar till experiment Om författarna Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning". Prisad av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare.

Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik.

Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014." Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kem

För att lyssna på boken.

Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Basläromedel i matte Mitt i prick matematik 1A har förutom den viktiga färdighetsträningen även matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. Skriven helt i linje med kunskapskrav och centralt innehåll för teknik årskurs 1-3 Lgr 11.

Skriven helt i linje med kunskapskrav och centralt innehåll för teknik årskurs 1-3 Lgr 11. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Kemi Direkt ljudbok (mp3-format) Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela nya Kemi Direkt som ljudbok i mp3-format. Programmering 2018 Så kompletterar vi Pixel för åk 1-3 med programmering. Boken om Teknik 1-3. Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering.