Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen. Ds 2017:19

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen. Ds 2017:19
Antal sidor:
302
Författare:
ISBN:
9789138246238
Utgivningsdatum:
2017-06-09
Förlag:

I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter.

Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204). I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar på de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena i anledning av dataskyddsförordningen. Det rör sig om bestämmelser om bl.a. personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättelse, begränsning av behandling, invändningar mot behandling och skadestånd. Vidare föreslås att hänvisningar till personuppgiftslagen ska tas bort och i vissa fall ersättas av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden. Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områden.