Liberalismens idéhistoria : frihet och modernitet

Liberalismens idéhistoria : frihet och modernitet
Antal sidor:
510
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789186203214
Utgivningsdatum:
2009-11-02
Förlag:

Liberalismens idéhistoria är ett pionjärarbete och en blivande klassiker där Svante Nycander kartlägger de moderna politiska idéernas framväxt - från Machiavelli, Hobbes och Locke till nutidens Hayek och Rawls. Den tidiga liberalismen drevs av vrede över andlig, politisk och ekonomisk ofrihet, trosfanatism, privilegier och kunglig tyranni.

Den legitimerade tre revolutioner, i England 1688, i Amerika 1776 och i Frankrike 1789. Efter år av krig, konflikter och motgångar ändrade den europeiska liberalismen karaktär och blev under 1800-talet försonande snarare än upprorisk, reformistisk och pragmatisk, med nära band till samhälls-vetenskapen. Dess inflytande var störst halvseklet före första världskriget. De centrala liberala idéerna är kontraintuitiva och uppfattas idag som självklara bara på grund av vanans makt. Ofriheten är naturlig, friheten artificiell, som civilisationen. Svante Nycander är fil.dr och har varit chefredaktör för Dagens Nyheter. Recensioner: Nycanders bok är [- - -] det utan jämförelse mest kunniga, översiktliga och inträngande arbetet om de liberala idétraditionerna som skrivits på svenska. - - - Styrkan i Nycanders arbete är bredden och översikten, men framställningen bärs också upp av tankens klarhet och språkets skärpa. Särskilt imponerande är den insiktsfulla och löpande jämförelsen mellan amerikansk och centraleuropeisk liberalism. Lennart Berntson, Svenska Dagbladet "Den som ännu inte har bestämt sig för en julklapp till en politiker får här ett tips. Oberoende av parti." Dalarnas Tidning Då bokens över 500 sidor bjuder på en historisk exposé som spänner från Magna Carta på 1200-talet, via tänkare som Lock, Smith och Mill till mer nutida storheter som Ayn Rand, så går det i en kort recension som denna inte att ge en helhetspresentation. Sägas kan dock att författaren närmar sig ämnet med en sympatisk öppensinnlighet man sällan finner i liknande ansatser. Och bjuder på slutsatser som erbjuder även en idéhistoriskt någotsånär bevandrad, många aha-upplevelser. Anders Edwardsson, Svensk Tidskrift "Boken är ett storverk och märkligt nog det första djuplodande svenska verket om liberalismen och alla dess förgreningar." Olle Wästberg, Frisinnad Tidskrift "Den liberala ideologins historia är inte särskilt känd.Svante Nycander fyller därför ett stort tomrum med sin 500-sidiga bok Liberalismens idéhistoria: Frihet och modernitet. Ingemar Andersson, Södermanlands Nyheter "Nycander har presterat ett mästerverk." Lennart Berntsson, BTJ "DN:s förre chefredaktör har presterat en imponerande översikt över den liberala idéutvecklingen. Det är lärt och välformulerat." Lennart Berntson, SvD "Storverk om liberalismen!" Håkan Holmberg, UNT "Av de stora politiska ideologierna är liberalismens idéhistoria minst omskriven Svante Nycander fyller därför ett stort tomrum med sin nya bok." Ingemar Andersson, Kyrkans Tidning

Frihet och modernitet (SNS Förlag 2009). A vindication of the rights of women av Mary Wollstonecraft.

Liberalismens idéhistoria. Svante Nycander, Dagens Nyheterin päätoimittaja 1979-1994, julkaisi vuonna 2009 kirjansa Liberalismens idéhistoria: Frihet och modernitet.

DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson 2014. Huvuddrag i liberalismens utveckling. – FÖRLAGSNY. Frihet och modernitet (SNS förlag 2009 och Studentlitteratur 2013). Liberalismens grunder. Svante Nycanders bok ”Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet,.