Reglerna

Reglerna
Författare:
ISBN:
9789146227281
Utgivningsdatum:
2014-12-01

Reglerna är en originell berättelse om ett kvinnligt skapande jag, om arbete, kropp, sexualitet och moderskap. I sin debut blottlägger Sara Mannheimer ett kvinnoliv - både egenartat och allmängiltigt. I centrum för berättelsen står ett kvinnligt jag i en oidentifierbar tid och miljö. Ständigt letar hon efter lyckan och kärleken och den äkta skapande kraften. Och för att uppnå dessa tillstånd lever hon efter mycket strama regler.

På vägen genom sexualiteten, kärleken och det konkreta arbetet hinner hon dock trassla in både främlingar, ett barn och flera män i sitt komplicerade regelsystem ...I det lilla och hårt hållna formatet lyckas Sara Mannheimer på ett säreget sätt förmedla tydligt utmejslade situationer, såväl komiska som djupt gripande.

If you fail to comply with these policies without permission from Google, we reserve the right to disable ad serving to your site and/or disable your AdSense account at any time. Men reglerna ändras något nästa år – och intervallet blir 14 månader i stället för 12. Jag förståt inte riktigt 3:12 reglerna. At any time prior to the first Breaststroke kick after the start … The Coalition for Better Ads will leverage consumer insights and cross-industry expertise to develop and implement new global standards for online advertising that. In so being, we also maintain the sacred text wherein lie the simple truths of cycling etiquette known as The Rules. […] 19, 2008 Vi har nu startat ett försök att defiera en uppsättning med regler för Gul Bil, läs här. Albert Roos. 19 February 2010. Loading.