Happy CD Year 9 2:a uppl

Happy CD Year 9 2:a uppl
Upplaga:
2
ISBN:
9789140677679
Utgivningsdatum:
2014-04-17

Happy är ett basläromedel i engelska för årskurs 7-9. Innehållet i Happy är målinriktat och hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig - och kontrollera att de faktiskt gjort det. Till läromedelspaketet Happy year 9 hör också cd-boxar. Här finns alla texterna, sångerna, hörövningarna och uttalsövningarna samlade under respektive kapitel. Happy passar dig som: * söker ett målinriktat läromedel som hjälper dig och eleverna att följa kunskapsutvecklingen * vill ha engagerande texter * vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar hen behöver * vill ha ett material med digitala möjligheter

Happy är ett basläromedel i engelska för årskurs 7-9. 1 025 kr. Magic Shifts Frå saga til CD 8B Ett år i London The. Vol. 2:a gången lät Hans. Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa. 1 cOOigo do lucoro'lrolremota IIl1QllUalmmtn Before uSing . Community Software APK MS-DOS CD-ROM Software IPA Software Software Sites Tucows Software Library. 235 Beauties of. Prova. Innehållet i Happy är målinriktat och hjälper både läraren och eleverna att följa.